English

  Hoofdpagina
  Het land Malawi
  Vrijwilligers gezocht 
  Nieuwsbrieven 
 
   Toekomst voor een kind
   Likoma
     Samalani weeshuis
     Madalitso
     Kondwani
     St Peters Hospital
  Projecten vasteland
     Mackenzie School (tot 2009)
     Baptist Clinic (tot 2009)
 
   Reisverslag 042015 Rita
  Reisverslag 092012 Nicole 
  Reisverslag 092012 Lien 
  Reisverslag 092012 Chris 
 
  Reisverslag 092011 
  Reisverslag 062011 
  Reisverslag 112010 
  Reisverslag 102009
  Reisverslag 072009
  Reisverslag 062009
  Reisverslag 032009
  Reisverslag 112008
  Reisverslag 052008
  Reisverslag 032008
  Reisverslag 112007
       Kanaal 50 - Film1 
       Kanaal 50 - Film2 
  Reisverslag 042007
  Reisverslag 092006
  Reisverslag 052006
  Reisverslag 092005
  Reisverslag 072005
  Reisverslag 042005
  Reisverslag 112004
 
  Uw ervaringen
  Voorbije Activiteiten
 





 

Reisverslag 20 september 2006 tot en met 20 oktober 2006 in Malawi.

-20/09 Afspraak op de luchthaven Zaventem met Dominique die een volledige maand mee gaat om te werken in Malawi, bij deze wil ik haar dan ook hartelijk bedanken, want zonder haar zou al hetgeen we nu gedaan hebben niet verwezenlijkt zijn.

Ook Nicole en Guido gaan mee om hun adoptiekindje te bezoeken en om kennis te maken met het land.

Wij hadden veel extra bagage bij voor de mensen ter plaatse en hebben geluk gehad, deze is zeer vlot door de verschillende controles geraakt.

De reis van Brussel naar Salima is zeer vlot verlopen.

De eerste dagen in Salima hebben wij het een beetje rustig aan gedaan om een beetje te bij te komen van de lange,vermoeiende reis, vermits wij maandag 25/09 opnieuw een zware reis voor de boeg hadden naar Likoma.

Tijdens deze eerste dagen hebben wij dus van de gelegenheid gebruik gemaakt om in de Mackenzieschool onze administratieve zaken zoals betalen van schoolgelden, bouwmaterialen voor de kleuterschool en nieuwe keuken af te handelen.

Ook hebben we een gezin bezocht waar we in April twee kindjes van ontmoet hebben en waar wij nu een pakje voor bijhadden. Daar aangekomen was de toestand zo schrijnend dat ik (José) en Nicole en Guido elk één van deze kindjes geadopteerd hebben, tevens hebben wij er voor gezorgd dat zij school kunnen lopen, wat inhoudt dat er kledij aangekocht werd evenals een fiets om naar school te worden vervoerd,vermits de afstand voor de kleintjes veel te ver is om lopend te gaan. Dit gezin wordt gerund door de grootmoeder en buiten onze twee adoptiekindjes zijn er nog meerdere van haar kleinkinderen die bij haar wonen. Daarom hebben wij ook wat geld gegeven zodat deze vrouw haar kleinkinderen toch op zijn minst een basisvoeding kan geven.

- Maandagmorgen : Vertrek per minibus naar Nkata Bay van waar we met de “Ilala” ferryboot naar Likoma varen.

- Dinsdagmorgen waren wij ter plaatse,waar we onze intrek genomen hebben in ons gastverblijf, en onmiddellijk naar het Samalani Orphans Centre (het weeshuis) vertrokken zijn, waar we een afspraak hadden met de coördinator Alexander.

- Woensdagmorgen: Na het weeshuis bezocht te hebben om te bekijken hoever de werken gevorderd zijn en wat er verder het dringendste moet gebeuren hebben we samen met Alexander een werkschema opgemaakt voor de twee weken dat wij er zouden verblijven.

Vermits dit weeshuis een dagcentrum is moeten de kindjes natuurlijk kunnen opgevangen worden door zg. pleegouders. Dit zijn mensen van de lokale bevolking die zich hier voor wensen op te geven. Natuurlijk gaat dit niet zomaar. Vooraleer wij een kindje bij deze mensen plaatsen krijgen zij eerst een opleiding in het dagcentrum onder leiding van Alexander. Wordt een kleintje geplaatst dan krijgen de pleegouders hiervoor een vergoeding.

Wij hebben enkele van deze pleegouders in de namiddag een bezoekje gebracht om kennis te maken en om te kijken of alles naar wens verloopt.

De meeste pleegouders kunnen hun verplichtingen goed nakomen, maar bij controle in het pleeggezin van Deborah Mazuwa bleek het te gaan om een zeer arm gezin waar in de helft van de maand het geld op is. De reden hiervan is dat er verschillende eigen kinderen zijn (buiten Deborah) en niemand werk heeft. Wij hebben daarom naar een oplossing gezocht, en er voor geopteerd om de pleegmoeder een kleine zaak te laten opstarten als bakker. Dit houdt in dat zij een vijftigtal kleine broodjes bakt en deze in het dorp gaat verkopen. Wij hebben haar hiervoor een klein startkapitaaltje gegeven en tegelijkertijd een bestelling geplaatst voor de openingsceremonie van het weeshuis.

In april zal er door Agnes nagegaan worden of de zaak goed verloopt en de inzet van deze pleegmoeder voldoende is om verdere steun te blijven geven .

Een bijkomende reden voor deze bezoekjes was om naar de pleegouders toe duidelijk te maken dat er wel degelijk controle wordt uitgevoerd en zal blijven uitgevoerd worden.

- Donderdag : Wij hebben ondertussen een eerste laag verf aangebracht voor het verfraaien van het weeshuis langs de buitenzijde.

Nicole en Guido hebben de kinderen gelukkig gemaakt met het uitdelen van kleine geschenken, ballonnen, snoepgoed en een traktatie van scoons en sobo, een soort fruitsap.
De timmerman is langs geweest voor het maken van een prijsofferte voor een kippenhok, legplanken, medicijnkast, verschillende prikborden enz.

Daarna zijn wij de kliniek gaan bezoeken, waar wij medisch materiaal afgegeven hebben oa.bloeddrukmeter, ontsmettingsmiddelen, injectiespuiten enzv.

Een van de leden van onze VZW. was bereidt om de kosten te dragen van een maandelijkse medische controle door een dokter van de kliniek voor de kindjes van het weeshuis. ( te vergelijken met het kinderwelzijn bij ons).Ons werd vertelt dat dit zeker zou worden uitgevoerd maar dat dit gratis zou zijn.

- Vrijdag : De lokale bevolking heeft oor gekregen van het kippenhok dat we gaan zetten en hebben ons intussentijd met drie kippen verrast!!! En daar zitten wij, nog zonder kippenhok.

Vandaag tweede laagje verf geplaatst, en andere klusjes uitgevoerd.

Wij hebben een medicijnkast opgehangen en gevuld met EHBO produkten, meegebracht uit België.

Daarna hebben wij een dame, Mercy Mhango de uitleg over de verschillende produkten gegeven en verantwoordelijk gesteld voor het beheer van de EHBO kast.

- Zaterdag : Vandaag heel de morgen bezig geweest om het weeshuis in orde te brengen voor de grote officiële opening van as. maandag. Dominique heeft stof gekocht en hiervan werden zestien rokjes gemaakt voor de kindjes. De VZW heeft ook kleedjes en pakjes aangekocht voor de kindjes van het weeshuis. Alexander maakte ons opmerkzaam op het feit dat de grond naast het weeshuis te koop stond. Na gemeenschappelijk overleg heeft Dominique beslist dit stuk grond te kopen en aan de VZW te schenken, waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.

Vandaag zijn Nicole en Guido vertrokken om Malawi verder te verkennen.

- Zondag : Gewoontegetrouw naar de mis geweest in de kathedraal. Daarna begonnen met de controle van de boekhouding van het dagcentrum. Voor de vijftien vrijwilligers van het weeshuis hebben wij pakjes gemaakt om onze appreciatie voor hetgeen deze mensen presteren, morgen tijdens de opening te kunnen laten blijken. Hierbovenop hebben Nicole en Guido elk van de vrijwilligers een bedrag van 500 MK. geschonken.

- Maandag : Heel het weeshuis versierd met vlaggen en ballonnen. Rond acht uur komen de eerste genodigden. Iedereen is welkom. Voor dorpshoofden en districtmanagers zijn enkele tafels en stoelen gezet. Eerst wordt de werking van het project door de coördinator Alexander uitgelegd. Dan wordt er door mij uitdrukkelijk op gewezen dat er ook in België heel hard moet gewerkt worden voor het geld dat wij in Malawi kunnen besteden, en dat het zonder onze adoptieouders ook niet mogelijk zou zijn om de kinderen te voeden.

Nadat ieder zijn zegje heeft gedaan wordt er zowel door de kinderen als door de volwassenen gezongen. Daarna begint het feest.

De VZW heeft voor deze gelegenheid gezorgd voor een volwaardige maaltijd. Voor deze mensen een waar festijn.

- Dinsdag : We hebben foto’s genomen van alle adoptiekindjes. ( en van nieuwe adoptiekindjes die hopelijk vlug een pleegouder zullen vinden) Het was een leuke dag voor de kindjes want er werden niet enkel foto’s maar ook kleding en speelgoed uitgedeeld. De overschot van eten en drinken van het feest van gisteren wordt ook nog uitgedeeld onder de kinderen.

- Woensdag : We hebben beslist een waterpomp te laten installeren. Het geld voor de werken werd vandaag overhandigd.

- Donderdag : De werken van het kippenhok zijn gestart.
De legplanken om het nog weinige speelgoed op te zetten zijn in alle klasjes bevestigd en gevernist.

- Vrijdag : De betonplaat van het kippenhok was droog dus kon het verder afgemaakt worden.
Toen dat af was konden we de gekregen kippen er eindelijk inzetten plus de zes kippen die ons geschonken werden door Nicole en Guido, die ons ook voor tijdje van kippenvoer voorzien hadden.
De keuken werd verder afgewerkt en ingericht. Een lust voor het oog.
Er werd voor de keukenvrijwilligers een tafel en vier stoelen besteld zodat zij niet meer alles moeten klaarmaken op de grond.

De timmerman kwam met goed nieuws langs, omdat we zoveel besteld hadden bij hem kregen we zes stoeltjes en een tafeltje gratis voor in een klasje. De bedoeling is uiteraard dat we in de toekomst (als er terug geld beschikbaar is) onze kindjes niet meer op de grond hoeven laten zitten, maar aan met stoeltje aan een tafel. Buiten de vermelde activiteiten hebben we natuurlijk ook tijd vrij gemaakt om ons met de kindjes bezig te houden.We hebben met ze gespeeld, gezongen, gekookt en gegeten. Het afscheid was zeer zwaar.

- Zaterdag :Terug vertrokken met de Ilala ferry naar Nkata Bay en met de minibus verder naar Salima.

- Zondag : Aangekomen in Salima. Rust !!!!! Dominique is eens gaan snorkelen. Ontspanning na hard werken.

- Maandag : Naar de Baptist clinic geweest in Salima met de fiets. Ook nog een adoptiekindje en zijn ouders gaan bezoeken..

- Dinsdag: Vandaag een belangrijke dag voor Mackenzieschool.
De eerste twee adoptiekinderen van onze VZW die een diploma behaald hebben worden gevierd.
Natuurlijk viert heel de school mee, met oa. gedichten voordragen, blijspel enz.

Ook de ouders zijn aanwezig, nadien was er een receptie met drank en koekjes. Het was een heel leuke dag. De diploma’s heb ik zelf mogen overhandigen. En de rest van de tijd, wat deden we nog?

We zijn gaan les geven in de klassen, foto’s genomen van adoptiekinderen, tekeningen en brieven laten schrijven door de adoptiekindjes voor hun pleegouders, djembé’s gekocht voor koor en kerk, enzv.

Voor de sponsorkinderen van Mackenzieschool ,na het opmaken van de balans kwamen we uit op een positief saldo, dit geld werd overhandigd aan de grotere kinderen zelf, voor de kleintjes werd het overgemaakt aan de ouders. Na dit alles is er nog geld blijven staan om de kinderen met Kerstmis eens een fantastische kerst te bezorgen.

Deze kinderen hebben niet enkel warm door de temperatuur, maar vooral door de warmte die zij krijgen dankzij alle mensen die zich inzetten om van onze VZW een succes te maken, zodat wij kunnen verdergaan op de ingeslagen weg, en de kindjes in Malawi een toekomst kunnen geven.
Wij wensen dan ook alle mensen, zowel de leden, adoptieouders als sponsors van harte te bedanken, want zonder uw hulp zouden wij onze projecten niet kunnen verwezenlijken.
Hopelijk tot op een van onze activiteiten.

De eerstvolgende is onze Kerstmarkt op het kerkplein in Wommelgem op 9 december 2006 van 14 tot 21 uur...Tot dan?

José.

 

 

 

 Website best te bekijken op resolutie 1024 x 768
VZW Project Malawi
- Neerbroek 36  - 2070 Zwijndrecht
Rekeningnr: KBC 733-0237697-77  - IBAN: BE80 7330 2376 9777 - BIC: KREDBEBB -
© Copyright 2007